Opleiding / cursussen

Opleiding / cursussen

Jerry Elkhuizen, van Praktijk Elkhuizen, is docent aan de Dutch Shiatsu College.

De Dutch Shiatsu College is ontstaan uit de wens om kennis over Shiatsu in het algemeen en Namikoshi Shiatsu in het bijzonder, uit te dragen op een gestructureerde manier. Binnen de school streven wij er naar het leerling-gezel-meester systeem toe te passen waar dat binnen de opleiding mogelijk is. Dit opleidingsprincipe wordt sinds de middeleeuwen succesvol gehanteerd om vakkennis over te dragen van meester naar leerling. Goed vakmanschap moet zichtbaarder worden. We werken met kleine groepen. Plezier, respect voor elkaar en persoonlijke aandacht staan centraal.

De volgende kernwaarden zijn belangrijk voor ons:

  • Authentiek; de Namikoshi Shiatsu stijl vormt de kern van het curriculum (de vakken en de inhoud daarvan), zonder nieuwe inzichten uit te sluiten.
  • Ambachtelijk; het praktische geneeskundige kennisgebied stamt uit de oudheid maar de kennis die is opgedaan door de technische vooruitgang wordt geïntegreerd. We hebben daarnaast veel docent contact uren ingeroosterd om het ambacht op een ambachtelijke manier over te kunnen brengen.
  • Passie; het volledige team doet waar het goed in is. De volgende woorden van Frank Mooi (www.inspirerendleven.nl) sluiten naadloos aan bij onze beleving: “Van je passie kun je altijd je beroep maken. Wat je leuk vindt (je passie) en wat je goed kunt (je natuurlijke talenten) liggen in elkaars verlengde. Wat je leuk vindt, doe je veel. Daardoor word je automatisch beter en krijgt je talent de kans zich te ontplooien. Het gebeurt zelden dat je niet goed bent in iets waar je passie ligt. Als je nu succesvol bent in iets waar je passie niet ligt, hoeveel succesvoller zou je dan zijn als je je talent en passie bundelt en voluit beweegt in de richting van je dromen?”

Wij heten je van harte welkom als je met je handen, hoofd en hart een reis in de Shiatsu kunst wilt maken.

Vakopleiding

Kennismaking Cursussen

Bij- en nascholing cursussen

Emergengy First Response (EHBO)

Praktijk Elkhuizen en SOS-Systeemtrainingscenter hebben een samenwerkingsverband. Het SOS-Systeemtrainingscenter, gevestigd in Wateringen, verzorgt de opleidingen volgens het opleidingsinstituut Emergency First Response (EFR). De opleidingen worden verzorgd door Christiaan Dekker, instructor EFR.

Emergency First Response is een over de hele wereld een erkende en bekende in het geven van EHBO en reanimatie opleidingen. EFR biedt EHBO en reanimatie opleidingen aan voor zowel volwassenen als kinderen. De kinder-EHBO wordt gegeven middels het programma Care for Children.

EFR voldoet aan de meest recente richtlijnen van de Europese reanimatieraad en is volledig ERC erkend.

De laatste tijd komt reanimatie veel voor in het nieuws. In Nederland zijn er maar slechts 2% van de mensen die kunnen reanimeren. Dat is schokkend weinig. Hier moet wat aan gedaan worden. Daarom is het belangrijk om snel een cursus te volgen!

De cursus Emergency First Response primaire zorg (Reanimatie & AED) en secondaire zorg (Eerste hulp) vormt de basisopleiding voor niet-medici voor het handelen in medische noodgevallen. In de cursus zijn vaardigheden voor reanimatie en eerste hulp geïntegreerd in een stappenplan dat voor ‘leken’ makkelijk te onthouden is. De cursus is vanwege de laagdrempeligheid voor iedereen toegankelijk en vindt plaats in een ontspannen sfeer.

voor informatie kunt u mailen naar: sos-systeem-efr@outlook.com